Regulamin rozgrywek

Regulamin Rozgrywek Bielsko Bialskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej

Sezon 2017/2018

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Amatorskiej Ligi Piłkarskiej jest Amatorski Klub Sportowy „Orlik” Bielsko-Biała z siedzibą przy ulicy Słowackiego 27 B, 43-300 Bielsko-Biała. Współorganizatorem rozgrywek jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy M.Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała.


2. Celem Bielsko Bialskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej (zwanej dalej w regulaminie BBALPN) jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie zawodów piłki nożnej, sportowych zachowań oraz wychowania w duchu zdrowej rywalizacji.


3. System rozgrywania meczy uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów. Termin wpłaty zaliczki oraz wpisowego za udział w rozgrywkach BBALPN ustala organizator. Po weryfikacji wpłat zaliczki za udział w rozgrywkach BBALPN organizator ustala harmonogram rozgrywek. Drużyna, która nie wpłaci w podanym przez organizatora terminie pozostałej kwoty wpisowego nie będzie brana pod uwagę w ustalaniu terminarzu dla poszczególnej ligi, oraz musi się liczyć z możliwością utraty zaliczki. Wpłacona kwota zaliczki zostaje przekazana na nagrody rzeczowe w nadchodzącym sezonie dla zwycięskich drużyn.


4. Jeżeli drużyna uiściła wpłatę i z przyczyn niezależnych od organizatora, nie przystąpiła do rozgrywek, lub zostanie z nich wykluczona, zdyskwalifikowana lub sama zrezygnuje z dalszego udziału nie dostaje zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego. Wpłacona kwota wpisowego zostaje przekazana na nagrody rzeczowe w nadchodzącym sezonie dla zwycięskich drużyn.


5. Szczegółowy terminarz sezonu 2017/2018 oraz wyniki dostępne będą na stronie internetowej: www.bbalpn.ligspace.pl


6. Zespół będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych:

Dostarczeniu kompletnie uzupełnionej Karty Zgłoszeń Uczestnictwa

Uregulowaniu wszystkich opłat regulaminowych związanych z udziałem w rozgrywkach

Posiadaniu jednolitych stroi piłkarskich z trwałymi i wyraźnymi numerami umieszczonych na plecach koszulek.    

 

7. Zgłoszenie się do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu na którym są organizowane rozgrywki oraz  przepisów gry w piłkę nożną. Każdy zawodnik ma obowiązek przed przystąpieniem do rozgrywek podpisać własnoręcznie kartę zgłoszeniową, który jednoznacznie akceptuje przedmiotowy regulamin.

 

8.W przypadku łączenia drużyn z różnych lig (np. drużyna z 1 ligi łączy się z drużyną z 3 ligi) chcąc grać w wyższej lidze należy spełnić poniższe warunki:

Do rozgrywek zgłasza się drużyna z wyższej ligi

Obowiązuje zasada zgłoszenia min. 6-ciu zawodników z zespołu grającego w poprzednim sezonie w wyższej lidze. Zawodnicy Ci muszą rozegrać minimum 51% ogółu wszystkich spotkań w sezonie

Na połączenie drużyn muszą wyrazić zgodę wszystkie zainteresowane strony ostateczną decyzję podejmuje organizator

W przypadku nieprzestrzegania powyższego punktu drużynie grozi odebranie zdobytych punktów dyskwalifikacja oraz degradacja do niższej ligi.

9. Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek oświadcza, że jest zdolny do gry w piłkę nożną oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczały by go z udziału w rozgrywkach. Każdy zawodnik występujący w BBALPN gra na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych okoliczności nie określonych tym regulaminem.


10. Organizator nie odpowiada za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione i zagubione w szatni oraz na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody.


11. Mecze odbywają się bez względu na pogodę tj. również w przypadku opadów deszczu.


12. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Muszą zgodzić się na to obie drużyny będące w składzie co najmniej 5 osobowym. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia, a przełożony w ten sposób mecz musi odbyć się w najbliższym możliwym terminie, który ustala organizator. W wyjątkowych sytuacjach takich jak opady śniegu, burze, ulewne deszcze itd. organizator lub sędzia zawodów jednostronnie decyduje o odwołaniu i przełożeniu danego spotkania na inny termin. Nowy termin rozgrywania zaległego meczu jest ostateczny i nie można go zmienić.

13. Każdej drużynie biorącej udział w rozgrywkach BBALPN w trakcie całego sezonu przysługuje możliwość jeden raz zmienić termin rozegrania meczu. Warunkiem, aby skorzystać z tej możliwości jest poinformowanie organizatora o proponowanej zmianie terminu z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. W sytuacjach wyjątkowych np. braku wolnych terminów dostępności boiska, na którym rozgrywane są zawody organizator może odmówić zmiany terminu gry. Ostateczną decyzję o ewentualnej zmianie pierwotnego terminu rozegrania meczu podejmuje organizator. Nowy termin rozegrania spotkania jest ostateczny i nie można go zmienić.

 

14. Wszystkie zaległe mecze muszą zostać rozegrane przed dwoma ostatnimi kolejkami sezonu. W przypadku nie rozegrania zaległego meczu do tego terminu obligatoryjnie przyznany zostaje obustronny walkower.


Rozdział 2

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK

 

Do obowiązków organizatora należy:

prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych

opracowanie terminarza rozgrywek dla wszystkich drużyn

weryfikacja wyników spotkań

rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie potrzeby karetki pogotowia

bezwzględne eliminowanie zachowań agresywnych, wulgarnych, noszących znamiona rasistowskie oraz zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych

organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz odszkodowania zawodnikom w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.

 

Rozdział 3

PUNKTACJA I MIEJSCA W TABELI


1. Za zwycięstwo: 3 pkt., za remis: 1 pkt., za porażka: 0 pkt., walkower: -1 pkt.

2. O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują w kolejności:

większa ilość zdobytych punktów

korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami

korzystniejsza różnica bramek

w przypadku jeżeli powyższe punkty nie dają jednoznacznej odpowiedzi ostatecznie decyduje bilans zdobytych i straconych bramek.

 

Rozdział 4

KLASYFIKACJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU


1. Podczas trwania rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja:

 najlepszego strzelca – o kolejności decyduje suma rozegranych meczy oraz większa ilość zdobytych bramek,

najlepszego bramkarza – o kolejności decyduje suma rozegranych meczy, oraz puszczonych bramek, ogólna ocena zachowania w trakcie sezonu oraz ilość zgromadzonych punktów za żółte i czerwone kartki,

najbardziej wartościowego zawodnika - MVP Ligi, który wybierany jest na podstawie zdobytych asyst oraz bramek. Pod uwagę brane będą także umiejętności techniczne, sposób zachowywania się w trakcie rozgrywanych spotkań, oraz ilość zgromadzonych punktów za żółte i czerwone kartki,

drużynowa klasyfikacja „Fair Play” – o kolejności decyduje mniejsza ilość punktów karnych.

 

             2. Punkty karne przyznaje się:

                minus 5 punkt za żółtą kartkę

                minus 10 punkty za czerwoną kartkę

                minus 50 punktów za oddanie meczu walkowerem

 

3. Klasyfikacja po zakończonym sezonie 2017/2018

Kształt BBALPN w sezonie 2019 zależy głównie od ilości zgłoszonych drużyn. 30 drużyn to maksymalna ilość przyjęć do następnego sezonu. Liga podzielona zostanie na 3 szczeble rozgrywkowe po 10 zespołów. W przypadku większego zainteresowania zostaną zorganizowane mecze barażowe o wejście do III ligi.

Po sezonie 2017/2018 z I ligi spadają zespoły z sześciu ostatnich miejsc. Awans do I ligi otrzymuje drużyna z pierwszego i drugiego miejsca w drugiej lidze. Z II ligi spadają zespoły z ośmiu ostatnich miejsc.

W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń przed rozpoczęciem nowego sezonu organizator zdecyduje o systemie rozgrywek.

 

4. Nagrody przyznawane na koniec sezonu należy odebrać w terminie wyznaczonym przez organizatora (ceremonia zakończenia).

  

Rozdział 5

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY GRY BBALPN


1.W rozgrywkach nie obowiązuje przepis dotyczący gry na „spalonym”.

 2. W rozgrywkach obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem zawodników grających w polu „za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu lub pod kontrolą przeciwnika”. Dozwolone są jedynie wślizgi ratujące w przypadku braku bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Pozostałe wślizgi są zabronione i karane rzutem wolnym bezpośrednim, a w przypadku zdarzenia w polu karnym rzutem karnym. Przepis nie dotyczy bramkarzy we własnym polu karnym.


3. Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych, na końcowej linii pola karnego (na wysokości punktu karnego).


4. Przepisowa odległość przeciwnika znajdującego się od piłki podczas jej wprowadzania do gry na gwizdek sędziego, rzutów wolnych, autów (zagranie piłki nogą z linii bocznej) oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów.

 

5. Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik celowo opóźnia wznowienie gry (gra na czas, uporczywe marnowanie czasu) zawodnik ten zostanie napomniany żółtą kartką.

 

6. Jeżeli zawodnik umyślnie blokuje lub podbiega do piłki w momencie wznawiania gry uniemożliwiając rozpoczęcie gry winny jest niesportowego zachowania karanego napomnieniem – żółta kartka.

 

7. Czas na wznowienie gry (aut, aut od bramki, rzut wolny, rzut rożny) dla zawodnika oraz bramkarza wynosi 5 sek. Po przekroczeniu w/w czasu sędzia ma prawo odgwizdać przewinienie techniczne i wskazać rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Wznowienie gry z autu wykonywane jest z linii bocznej boiska lub odległości 25 cm od linii bocznej za boiskiem. W sytuacji przekroczenia limitu 5 sekund przy wykonywaniu rzutu rożnego grę rozpoczyna bramkarz drużyny przeciwnej.


8. Maksymalna ilość zawodników zgłoszonych do zespołu na cały sezon wynosi 20 osób.


9. Ilość zawodników zgłoszonych do protokołu meczowego: 14


10. Gra: 5 + 1 (8 rezerwowych)


11. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny, aby mecz mógł się odbyć wynosi 5 osób. Jeżeli w trakcie meczu liczba zawodników jednej drużyny będzie mniejsza niż 4 osoby sędzia zobowiązany jest zakończyć zawody.


12. Czas gry: 2 x 20 minut (przerwa – 1 minuta) Po zmianie stron następuje zmiana połowy łącznie z zawodnikami będącymi na ławce rezerwowej. Sędzia ma prawo doliczyć czas do pierwszej i drugiej połowy, jeśli sytuacja tego będzie wymagała.

 

13. W sytuacji, gdy piłka opuszcza pole gry (gra nie może być kontynuowana) za niezwłoczne dostarczanie piłki odpowiedzialna jest drużyna, która ostatnia posiadała piłkę. W takiej sytuacji to kapitan drużyny „wybijającej” jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby, która niezwłocznie dostarczy piłkę. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku kapitan drużyny „wybijającej” może zostać ukarany napomnieniem w postaci żółtej kartki.

 

14. W sytuacji, kiedy w konsekwencji wybicia piłki poza boisko piłka ulegnie zniszczeniu lub zostanie zagubiona w obowiązku drużyny wybijającej jest przekazanie swojej piłki rywalowi lub zakup nowej.


15. Piłka: rozmiar 5


16. Obowiązkiem wszystkich drużyn grających w BBALPN jest posiadanie oznaczonego w sposób jednoznaczny i przepisowy kapitana drużyny. W przeciwnym wypadku drużyna może zostać ukarana karą dyscyplinarną w postaci minus 5 punktów w klasyfikacji generalnej "FAIR PLAY".  Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską i tylko on ma prawo zadawania pytań w trakcie meczu. Nie ma obowiązku przekazywania opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana.


17. Zmiany zawodników w trakcie meczu: lotne - hokejowe w wyznaczonej do tego strefie zmian. (tj. przy ławce rezerwowej). Ilość zmian jest nieograniczona. Za nieprawidłową zmianę karę otrzymuje zawodnik wchodzący – żółta kartka. 


18. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy zespołu wpisani do protokołu meczowego. Zabrania się przebywania osób postronnych i towarzyszących na terenie boiska, oraz ławek rezerwowych. Osoby towarzyszące zespołowi w trakcie rozgrywek mogą przebywać wyłącznie poza boiskiem do gry w piłkę nożną tj. za siatko łapami w miejscu do tego wyznaczonym.


19. W przypadku rozgrywania meczu przez drużynę, w której w skład wchodzą osoby niepełnoletnie bezwzględnie wymagany jest opiekun zespołu (osoba, która ukończyła 18 lat i jest wpisana do protokołu), która odpowiada za osoby niepełnoletnie występujące w meczu. 


a) Wszystkie zespoły, są odpowiedzialne za osoby występujące w drużynie oraz osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się zawodników lub osób towarzyszących organizator rozgrywek może zweryfikować wynik meczu, ukarać drużynę finansowo, a także wykluczyć ją z rozgrywek BBALPN.

 

b) Za porządek w szatni, strefie technicznej boiska oraz jego bezpośredniego otoczenia, (przed meczem, w trakcie meczu, a także po zakończeniu zawodów) odpowiedzialni są kapitanowie drużyn. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań organizator na prawo nałożyć karę na drużynę stosowną do popełnionego przewinienia włącznie z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.


20. Obuwiem dopuszczonym do gry są buty halowe lub buty przeznaczone do gry na sztucznej murawie. Każde inne obuwie jest zabronione. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich zawodników.


21. W rozgrywkach BBALPN wymagane są jednolite stroje sportowe tj. koszulki z numerami oraz spodenki piłkarskie. W zespole numery nie mogą się dublować, a cyfry na koszulkach umieszczone muszą być w sposób widoczny oraz trwały. W wypadku braku określonego obuwia, stroju z numerem na koszulce zawodnik nie może uczestniczyć w zawodach. W wyjątkowych sytuacjach sędzia ma prawo dopuścić danego zawodnika do gry za obopólną zgodą dwóch kapitanów zainteresowanych drużyn.

 

22. Obowiązkiem każdego zawodnika wpisanego do protokołu meczowego jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. W przypadku baraku odpowiedniego dokumentu sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry.

 

23. Mecz może rozpocząć cie z maksymalnie 5 minutowym opóźnieniem, po tym czasie sędzia zobowiązany rozpocząć mecz. Jeżeli którakolwiek z drużyn po tym czasie jest w niekompletnym składzie tj. minimum 5 zawodników na boisku sędzia zawodów zobligowany jest odgwizdać walkower.

 

24. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie W trakcie całego sezonu możliwy jest jednorazowy transfer zawodnika do innej drużyny w przypadku rozegrania przez zainteresowanego nie więcej niż 25% ogółu wszystkich spotkań w danej rundzie. Transfery możliwe są jedynie w terminie wyznaczonym przez organizatora. Transferowany zawodnik obligatoryjnie zobowiązany jest dostarczyć do organizatora druk transferowy potwierdzający fakt zmiany drużyny.

 

25. Każdy zawodnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w rozgrywkach BBALPN oraz przynależności do drużyny w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie pierwszej rundy zawodnik nie przekroczy 25% ogółu wszystkich spotkań może przejść do dowolnej drużyny w okresie transferowym. Jednakże jeżeli zawodnik zrezygnuje z udziału w BBALPN po okresie transferowym do końca sezonu nie może wystąpić w innej drużynie. Tylko pisemna rezygnacja (druk rezygnacji) zawodnika powoduje zwolnienie miejsca na liście startowej swojej dotychczasowej drużyny.

 

25. Pozostałe zasady gry nie ujęte tym regulaminem precyzują przepisy gry w piłkę nożną FIFA wydanie najnowsze oraz postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej na dany rok.


Rozdział 6

KARY W GRZE


1. Kartki:

żółta kartka - zawodnik pauzuje w 1 meczu po otrzymaniu kolejno – 4, 7, 9, żółtych kartek. W przypadku przekroczenia liczby 9 żółtych kartek - zawodnik pauzuje 1 mecz po otrzymaniu każdej następnej. Zawodnik po otrzymaniu kolejno – 3, 6, 8 oraz każdej następnej ukarany zostaje karą finansową w wysokości:

1.     3 żółta kartka – 10 zł

2.     6 żółta kartka – 20 zł

3.     8 żółta kartka – 40 zł

            4.     9 i kolejne żółte kartki - 80 zł

 

Opłaty regulaminowe należy wpłacić na konto:

Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4500 1512 2972

Odbiorca:

Amatorski Klub Sportowy „Orlik” Bielsko-Biała

Ul. Słowackiego 27 B

43-300 Bielsko – Biała

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko – Drużyna – Opłata regulaminowa 

W przypadku nieuregulowania opłaty regulaminowej zawodnik nie zostaje dopuszczony do gry.

czerwona kartka - zawodnik pauzuje w 1 lub większą ilość meczów. Ustala się to na podstawie ciężaru przewinienia jakiego zawodnik się dopuścił. Ponadto zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę w meczu musi zapłacić opłatę regulaminową w wysokości od 10,00 do 200,00 zł, aby zostać dopuszczonym do kolejnych meczy ustaloną kwotę należy wpłacić na konto bankowe Organizatora.

Po bezpośrednio otrzymanej czerwonej kartce skutkującej karą odsunięcia od udziału w następnych meczach kapitan drużyny, w której nastąpiła kara odpowiedzialny jest po meczu udać się  do szatni sędziowskiej celem uzyskania informacji o udzielonej karze w postaci ilości meczów zawieszenia oraz wysokości opłaty regulaminowej.
Ustalona przez sędziów kara jest ostateczna, wyjątkiem jest kara za wybitnie niesportowe zachowanie, która według sędziów przekracza 4 mecze zawieszenia, wówczas o karze zawodnika decyduje organizator w porozumieniu z sędziami prowadzącymi dane zawody.

każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez sędziów prowadzących dane zawody, bezpośrednio po zakończonym spotkaniu. W zależności od okoliczności zaistniałego zdarzenia ukarany zawodnik może otrzymać karę odsunięcia od gry od jednego meczu, aż do całkowitej dyskwalifikacji z rozgrywek.

otrzymanie w meczu 2 żółtych kartek (w konsekwencji czerwonej) skutkuje tym, że zawodnik opuszcza boisko bez możliwości powrotu, w jego miejsce może wejść inny zawodnik dopiero po 3 minutach. Bezpośrednia czerwona kartka skutkuje wykluczeniem i grą w osłabieniu przez 10 minut.

Wykluczenie z gry zawodnika rezerwowego tj. bezpośrednia czerwona kartka lub druga żółta (zawodnik wpisany do protokołu meczowego przebywający na ławce) skutkuje grą w osłabieniu przez odpowiednią ilość minut. O tym, który zawodnik przebywający na boisku musi je opuścić decyduje kapitan ukaranej drużyny.

czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za:

rażący faul np. wślizg od tyłu na nogi zawodnika, wślizg wyprostowanymi nogami w nogi przeciwnika, zagranie ręką uniemożliwiające zdobycie bramki przez drużynę lub pozbawienie realnej szansy jej zdobycia, złapanie za koszulkę powodując pozbawienie przeciwnika realnej szansy zdobycia gola (np. złapanie za koszulkę zawodnika będącego w sytuacji sam na sam z bramkarzem), użycie bardzo obraźliwego, wulgarnego języka w stosunku do przeciwnika, sędziego, osób towarzyszących i innych osób znajdujących się na obiekcie.

Każdy zawodnik, który otrzymał karę finansową lub karę odsunięcia od gry odbywa ją zgodnie z terminem i kalendarzem rozgrywania kolejnych meczów niezależnie od kolejności rozgrywanych kolejek BBALPN

Każdy zawodnik, który otrzymał czerwoną karetkę za wysoce niesportowe zachowanie lub poważnie rażący faul w ostatnich kolejkach kończącego się sezonu karę odsunięcia od gry będzie odbywał również w następnym sezonie rozgrywek BBALPN.

 

2. Udział w rozgrywkach mogą brać mężczyźni oraz kobiety, amatorzy nie zrzeszeni w żadnym z klubów piłki nożnej oraz zawodnicy zgłoszeni do Okręgowych Związków Piłki Nożnej:

 

Liczba osób zgłoszonych do Okręgowych Związków Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 BBALPN wynosi:

- I liga BBALPN: A-klasy, B-klasy, C-klasy oraz lig juniorskich - maksymalnie 6 osób

- II liga BBALPN: A-klasy, B-klasy, C-klasy oraz lig juniorskich - maksymalnie 4osoby

 

Udział w meczu BBALPN zawodnika zgłoszonego i grającego w drużynie grającej powyżej A-klasy (także jako młodzieżowiec w Pucharze Polski) skutkuje weryfikacją wyniku jako walkower. Osoba wnosząca protest dotyczący gry nieuprawnionego zawodnika zobligowana jest do udowodnienia jego przynależności klubowej (poprzez oficjalne pismo z OZPN o statusie danego zawodnika). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnego statusu zawodnika zgłoszonego i grającego w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Sytuacja ta odnosi się również do transferów zawodników pomiędzy klubami występującymi w tych rozgrywkach.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
Junior to osoba, która ukończyła 16 rok życia, osoby młodsze nie mogą brać udziału w rozgrywkach BBALPN.

 

3. Każdy zespół powinien zjawić się na miejscu rozegrania spotkania na 20 min przed wyznaczoną godziną. W przypadku braku odpowiedniej ilości zawodników minimum 5 osób sędzia ma obowiązek odgwizdać walkowera na korzyść drużyny przeciwnej będącej w pełnym składzie minimum 5-cio osobowym.


4. Przed rozpoczęciem zawodów kapitan drużyny wpisuje czytelnie do sprawozdania zawodów imiona i nazwiska zawodników oraz ich numery. Czytelnie podpisując sprawozdanie poświadcza uprawnienia do udziału w zawodach zgłoszonych przez niego zawodników. Poświadcza również uregulowanie ewentualnych opłat regulaminowych wpisanych do protokołu meczowego zawodników. 


5. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry (np. nieuregulowanie opłaty regulaminowej, żółta lub czerwona kartka, itp.) skutkuje przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej bez konsekwencji dyskwalifikacji z rozgrywek BBALPN

 6. Zespół, który zostaje ukarany walkowerem otrzymuje „– 50 pkt.” w tabeli punktacji FAIR PLAY.

 7. Zespół, który zostaje ukarany walkowerem za niestawienie się na zawodach BBALPN zostaje ukarany opłatą regulaminową:

pierwszy walkower 50,00 zł

drugi walkower 100,00 zł

trzeci walkower - dyskwalifikacja z rozgrywek BBALPN

 

W sytuacji, jeżeli drużyna nie ureguluje kary finansowej z tytułu nie stawienia się na mecz BBALPN nie może brać udziału w dalszych rozgrywkach BBALPN, ponadto każdy kolejny mecz (do czasu uregulowania kary finansowej) będzie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej. 

 

8. Zespół, który trzykrotnie otrzyma walkowera za niestawienie się na zawodach BBALPN zostaje wykluczony z rozgrywek bez możliwości ubiegania się zwrotu wpisowego. Pozostała część wpisowego zostanie przekazana na cele związane z organizacją rozgrywek.


9. Na terenie obiektu sportowego, na którym rozgrywane są zawody zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu jak również palenia papierosów. W przypadku łamania tego przepisu, zespół może zostać ukarany sankcjami karnymi w rozgrywkach, łącznie z jego wykluczeniem. Za wszystkie osoby towarzyszące odpowiada kapitan drużyny wpisany do sprawozdania.


10. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu.


11. Każdy zespól występujący na boisku ma obowiązek posiadać ustaloną przez organizatora piłkę, którą to rozgrywany będzie mecz. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest rozegranie spotkania inną piłką pod warunkiem, że sędzia wyrazi na to zgodę.

 

12. Organizator rozgrywek BBALPN nie będzie tolerował niesportowego, wulgarnego i agresywnego zachowania zawodników oraz osób towarzyszących.

 

Rozdział 7

PROTESTY


1. Tylko kapitanowie poszczególnych zespołów wpisani do sprawozdania mają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu.
2. Protesty dotyczące przebiegu gry oraz wysokości udzielonej kary przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 30 minut po zakończeniu danego spotkania. Wyjątek stanowi protest, którego przedmiotem jest gra zawodnika nieuprawnionego. Wówczas termin na złożenie protestu wynosi 48 godzin od momentu zakończenia przedmiotowego spotkania.
3. Protesty rozpatruje organizator wraz z sędziami prowadzącymi dane zawody w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.


Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
2. Organizator w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w/w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz oceny zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą powyższego regulaminu.

3. Zapisy tego regulaminu mają odniesienie od innych wydarzeń sportowych organizowanych przez AKS „Orlik” Bielsko-Biała.